Prava i uslovi korišćenja

Datum objavljivanja: 15.12.2019.

1. Uvod

 1. Portal lovalova.rs je internet stranica koja posreduje u ostvarivanju popusta i posebnih pogodnosti na robu i usluge naših poslovnih partnera, a koje su namenjene krajnjim korisnicima/kupcima tih usluga, odnosno korisnicima našeg portala. Uz to, naš portal nudi i mogućnost slušanja lovalova internet radija, te plasira vesti u cilju informisanja i zabavljanja korisnika sajta.
 2. Ova pravila i uslovi korišćenja regulišu Vašu upotrebu našeg internet portala.
 3. Ova pravila i uslovi korišćenja su sastavljena u skladu sa važećim Zakonima Republike Srbije i to prema:
  a. Zakonu o elektronskoj trgovini Republike Srbije „Sl. glasnik RS“, br. 41/2009 i 95/2013
  b. Zakonu o oglašavanju Republike Srbije „Sl. glasnik RS“, br. 6/2016
  c. Zakonu o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije „Sl. glasnik RS“, br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 – odluka US
  d. Zakonu o trgovini Republike Srbije „Sl. glasnik RS“, br. 53/2010 i 10/2013
  e. Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije „Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009, 87/2018 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012
 4. Korišćenjem našeg internet portala, prihvatate ove uslove u potpunosti; shodno tome, ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima i uslovima korišćenja ili bilo kojim delom ovih pravila i uslova, ne smete koristiti naš internet portal.
 5. Mi nismo u obavezi da obavestimo svakog korisnika ponaosob o ovim pravilima i uslovima korišćenja, izuzev poštovanja tačke 13. stav 1, 2 i 3 ovih pravila i uslova korišćenja.
 6. Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili naš internet portal; korišćenjem našeg internet portala, pa samim tim prihvatanjem ovih pravila i uslova korišćenja, garantujete nam da imate najmanje 18 godina. Ukoliko imate manje od 18 godina, možete koristiti naš internet portal isključivo uz nadzor ili odobrenje roditelja ili staratelja.
 7. Naš internet portal koristi „kolačiće“, kao i druge tehnologije za prikupljanje podataka o načinu na koji koristite ovaj portal, u cilju poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, kao i u svrhe marketinga, što je detaljnije opisano u našoj politici privatnosti; Vama kao korisniku je data mogućnost upravljanja ovim podacima, odnosno imate izbor davanja ili ne davanja saglasnosti za prikupljanje i korišćenje ovih podataka, u skladu sa odredbama naše politike privatnosti, pri prvoj poseti našem portalu.

2. Autorska prava

 1. LovaLova.rs (c) 2017. sva prava zadržana.
 2. U skladu sa izričitim odredbama ovih uslova:
  a. mi, zajedno sa našim saradnicima, posedujemo i kontrolišemo sva autorska prava i drugu intelektualnu svojinu na našem internet portalu, kao i materijal na našem internet portalu, i
  b. sva autorska prava i prava na intelektualnu svojinu na našem internet portalu su rezervisana.

3. Licenca za korišćenje našeg internet portala

 1. Možete:
  a. pregledati sadržaj našeg internet portala u internet pregledaču (web browser)
  b. da preuzimate stranice našeg internet portala za keširanje podataka u internet pregledač
  c. da štampate stranice sa našeg internet portala
 2. Osim ako to nije izričito dopušteno članom 3.1, drugim odredbama ovih pravila i uslova korišćenja ili u pisanoj formi dozvoljeno od strane lovalova.rs, ne smete da preuzimate bilo koji materijal sa našeg internet portala ili da sačuvate isti na računar ili prenosivi uređaj.
 3. Naš internet portal možete koristiti isključivo u svoje lične ili poslovne svrhe.
 4. Osim ako je to izričito dozvoljeno ovim pravilima i uslovima korišćenja, ne smete uređivati ili na bilo koji drugi način menjati bilo koji sadržaj ili materijal na našem internet portalu.
 5. Osim ako posedujete ili kontrolišete relevantna prava na određeni materijal, ne smete:
  a. objavljivati materijal sa našeg sajta, kao svoj, na druge medije, uključujući i druge internet portale ili stranice;
  b. prodavati, iznajmljivati ili licencirati materijal sa našeg internet portala;
  c. javno prikazivati bilo koji materijal sa našeg internet portala;
  d. koristiti materijale sa našeg internet portala u komercijalne svrhe; ili
  e. redistribuirati materijal sa našeg internet portala
 6. Bez obzira na član 3.5 ovih pravila i uslova korišćenja, možete redistribuirati naše biltene, članke ili ponude naših partnera u štampanoj ili elektronskoj formi.
 7. Zadržavamo pravo ograničenja pristupa delovima našeg internet portala ili celokupnom portalu, po našem nahođenju; ne smete zaobilaziti, niti da pokušate da zaobiđete bilo kakve mere ograničenja pristupa na našem internet portalu.

4. Prihvatljiva upotreba

 1. Ne smete:
  a. koristiti naš internet portal ili naš registrovani domen na bilo koji način koji uzrokuje ili može uzrokovati štetu, otežati rad ili dostupnost našeg internet portala;
  b. koristiti naš internet portal na bilo koji način koji je nezakonit, nelegalan, nemoralan, lažan ili štetan u bilo kojoj nezakonitoj, nelegalnoj, nemoralnoj, lažnoj ili štetnoj nameri ili delatnosti.
  c. koristiti naš internet portal da kopirate, čuvate, prenosite, šaljete, koristite, objavljujete ili distribuirate bilo koji materijal koji sadrži (ili je povezan sa) računarske viruse, spyware, malware ili neki drugi zlonameran softver.
  d. da sprovodite bilo kakve sistematske ili automatske aktivnosti prikupljanja podataka sa našeg internet portala bez naše izričite pismene saglasnosti.
  e. da pristupate ili na bilo koji drugi način uspostavljate vezu sa našim internet portalom pomoću softverskih robota ili drugih automatizovanih sredstava, osim u svrhu indeksiranja za potrebe internet pretraživača
  f. da koristite podatke prikupljene sa našeg internet portala za potrebe direktnog marketinga (uključujući e-mail marketing, SMS marketing, telemarketing i direktnu poštu)
  g. da kontaktirate privatne korisnike ili poslovne partnere na našem internet portalu, direktno ili indirektno, radi prodaje ili promovisanja robe, usluga ili bilo čega drugog, osim kupovine robe ili usluga oglašivača.
 2. Morate garantovati da su sve informacije koje nam dostavljate putem našeg internet portala, ili na drugi način, a u vezi sa našim internet portalom, istinite, tačne, aktuelne, potpune i da ne dovode u zabludu.

5. Korišćenje u ime organizacije

 1. Ukoliko koristite naš internet portal ili se izričito slažete sa ovim pravilima i uslovima korišćenja u toku ili za potrebe poslovnog ili drugog organizacionog projekta, oboje se slažete:
  a. Vi, lično, i
  b. osoba, firma, kompanija ili drugi oblik pravne forme uključen u zajednički projekat
  sa ovim pravilima i uslovima korišćenja, i pod ovim okolnostima, upućivanje na „Vas“ u ovim pravilima i uslovima, odnosi se na obe strane, Vas lično i relevantnu osobu, firmu, kompaniju ili drugi oblik pravne forme.

6. Registracija i korisnički nalozi

 1. Da biste bili kvalifikovani za otvaranje korisničkog naloga na našem internet portalu, morate biti rezident Republike Srbije ili imati prijavljeno pribivalište na teritoriji Republike Srbije.
 2. Možete besplatno registrovati korisnički nalog na našem portalu tako što ćete popuniti i podneti obrazac za registraciju naloga, te klikom na verifikacioni link koji će Vam biti poslat na unetu e-mail adresu, potvrditi Vaše članstvo.
 3. Ne smete dozvoliti ni jednoj drugoj osobi da koristi Vaš korisnički nalog kako bi pristupio našem internet portalu; kao registrovani korisnik našeg internet portala, odgovorni ste za čuvanje ličnih poverljivih informacija vezanih za Vaš nalog, poput korisničkog imena i lozinke, te prihvatate odgovornost za sve aktivnosti i događaje koji nastanu na Vašem korisničkom nalogu, pod Vašom lozinkom.
 4. Obavezujete se da ćete nas, ukoliko sumnjate u neautorizovano korišćenje Vašeg naloga, odmah obavestiti o tome.
 5. Ne smete koristiti bilo koji drugi korisnički nalog osim svog, za pristupanje našem internet portalu, osim ako nemate ovlašćenje za to.

7. Zaštita privatnosti

 1. Naš internet portal ima proaktivan pristup zaštiti privatnosti i preduzeli smo neophodne korake radi zaštite privatnosti korisnika. Pored toga, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018.), kreirali smo izjavu o privatnosti, koja predstavlja našu čvrstu posvećenost Vašoj privatnosti, a koju možete pročitati u našoj politici privatnosti.
 2. Svi podaci se čuvaju u strogo kontrolisanim uslovima i dostupni su samo zaposlenima na našem internet portalu, odnosno licima zaduženim za tehničko održavanje našeg portala, koji su se obavezali na poštovanje načela zaštite privatnosti.
 3. Vaše informacije, koje ste nam samovoljno ustupili prilikom registracije na naš portal, kao što su Vaše ime, prezime i kontakt informacije, delimo sa trećim licima samo i isključivo u procesu pružanja naše Usluge, odnosno pri obaveštavanju našeg poslovnog partnera o Vašem poručivanju vaučera sa našeg portala.
 4. Garantujemo da osetljive informacije i podatke o korisnicima našeg internet portala nećemo ustupati trećim licima koja nemaju direktne veze sa procesom pružanja naših usluga, iz bilo kojih razloga, osim u slučaju povrede Zakona Republike Srbije.

8. Otkazivanje i suspenzija korisničog naloga

 1. Mi možemo:
  a. da izmenimo podatke na Vašem korisničkom nalogu;
  b. privremeno suspendujemo Vaš korisnički nalog; i/ili
  c. da otkažemo (permanentno ugasimo) Vaš korisnički nalog
  u bilo kom trenutku, po našem nahođenju i bez prethodnog obaveštenja, uz Vaše pravo na povraćaj novca ukoliko ste nam neku uslugu platili.
 2. Vi možete otkazati svoj nalog na našem internet portalu (koristeći kontrolnu tablu). Ukoliko samoinicijativno otkažete svoj nalog, nećete imati pravo na bilo koji povraćaj novca ili nadoknadu.

9. Ostvarivanje prava na popust

 1. Internet portal lovalova.rs nudi vaučere za ostvarivanje popusta na robu ili usluge kod svojih poslovnih partnera, po ranije definisanim uslovima i prema Ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji između ova dva subjekta.
 2. Internet portal lovalova.rs je samo posrednik između registrovanog korisnika portala koji je poručio vaučer za ostvarivanje popusta na robu ili uslugu i naših poslovnih partnera, u okviru ponuda naših partera i ni na koji način nije odgovoran za realizaciju ponude, te neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu prilikom realizovanja iste.

10. Oglašavanje i reklamiranje

 1. Oglašavanje i reklamiranje na našem portalu, omogućeno je isključivo našim poslovnim partnerima.

11. Isključenje odgovornosti

 1. Obzirom da su informacije u ponudama na našem portalu date od strane naših partnera, te ih mi samo prenosimo, ne garantujemo niti zastupamo:
  a. potpunost ili tačnost informacija objavljenih na našem internet portalu;
  b. da će naš internet portal ili bilo koja usluga u okviru našeg portala u svakom trenutku biti dostupna
 2. Nismo dužni da pregledamo podatke, informacije ili materijal koji se skladišti na našem internet portalu ili koji smo učinili dostupnim, odnosno da istražimo i utvrdimo okolnosti koje su uzrokovale kršenje ovih pravila i uslova korišćenja ili Zakona Republike Srbije.
 3. Zadržavamo pravo da prekinemo rad našeg internet portala, prekinemo ili izmenimo bilo koju ili sve usluge našeg internet portala, kao i da zaustavimo objavljivanje našeg internet portala, u bilo kom trenutku, prema našem ličnom nahođenju, bez prethodnog obaveštenja ili objašnjenja, te u nekom od navedenih slučajeva nećete imati pravo na bilo kakvu kompenzaciju, nadoknadu ili isplatu druge vrste, sem povrata novca za unapred plaćenu uslugu.
 4. Ovaj internet portal koristite na sopstvenu odgovornost; mi nismo, niti možemo biti odgovorni za eventualnu materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane iz korišćenja portala ili njegovog sadržaja, direktno ili indirektno.

12. Varijacije i izmene

 1. Ova pravila i uslovi korišćenja će biti povremeno revidirani; zadržavamo pravo na izmene ovih pravila i uslova korišćenja.
 2. Revidirana pravila i uslovi korišćenja će se primenjivati na korišćenje našeg interent portala od datuma objavljivanja, koji će biti vidljiv iznad naslova „Pravila i uslovi korišćenja“.
 3. Obavezujemo se da obavestimo naše korisnike o eventualnim izmenama ovih pravila i uslova korišćenja, putem e-maila, na adrese koje su ostavljene kao kontakt e-mail adrese korisnika.
 4. Ukoliko se ne slažete sa izmenama u ovim pravilima i uslovima korišćenja, morate prestati sa korišćenjem našeg internet portala.

13. Primena Zakona

 1. Posetom internet portalu lovalova.rs saglasni ste da će se svi eventualni sporovi između Vas i nas, koji nastanu povredom ovih pravila i uslova korišćenja, rešavati u okvirima Zakona Republike Srbije, pred nadležnim sudom, čija nadležnost će biti utvrđena blagovremeno.

14. Naši detalji

 1. Ovaj internet portal je vlasništvo firme MEGVAJER D.O.O. za marketing i trgovinu Subotica, Trg Žrtava Fašizma 5/9, 24000 Subotica
 2. Možete nas kontaktirati:
  a. poštom, na naznačenu adresu
  b. koristeći kontakt formu na našem internet portalu
  c. pozivom na neki od brojeva telefona objavljenim na stranici „Kontakt“.
 • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
 • LovaLova Radio