Kategorija: Infrastruktura

226 miliona dinara za puteve u Subotici i na Paliću

Na konkursu Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine, Grad Subotica je dobio 170 miliona dinara za izgradnju i rekonstrukciju saobraćajne infrastrukture. Mimo toga, obezbeđena su sredstva i iz gradske kase. U proteklom periodu, rekonstruisan je kolovoz u četiri ulice u ukupnoj dužini od 2,5 kilometara. Predstoje radovi na kolovozu u još tri ulice u ukupnoj dužini…

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio