Na ovom svetu

Pogledaj sve

Ikona – Sveta slika

Ikona je slika na drvetu, platnu, staklu ili kamenu sa likom Isusa Hrista, Bogorodice ili nekih drugih svetitelja, anđela ili drugih događaja vezanih za istoriju crkve i Sveto pismo. Ikone su prisutne u svim pravoslavnim hramovima, gde se postavljaju na ikonostase i zidove, po određenim crkvenim kanonima. Ikone se mogu kupiti i u crkvama i…

Pročitaj više
  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio