Na ovom svetu

Pogledaj sve

Najviši kipovi na planeti

Kip ili statua predstavlja skulpturu čoveka ili životinje izrađenu od čvrstog, otpornog materijala, spomenik u čast slavnoj ličnosti ili božanstvu. Veoma često ovakvi predmeti budu uvećani na dimenzije koje su znatno veće od prirodnih, najčešće kao odraz glorifikacije. Kroz ljudsku istoriju, izrađene su brojne statue i kipovi, jedan od najpoznatijih možda je Kip Hrista Spasitelja…

Pročitaj više
  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio