Kategorija: Konkursi

Grad Subotica opredelio milion dinara za realizaciju konkursa u oblasti omladinskog sektora

Grad Subotica doneo je Odluku o izborima programa i raspodeli sredstava na Javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora na teritoriji Grada Subotice za 2023. godinu. Grad će dodeliti sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara podnosiocima prijava na javnom konkursu koja će se realizovati u 2023….

Raspisan Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica

Grad Subotica raspisao je danas, 20. jula Javni poziv za izbor korisnika za dodelu pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dodelu pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i pomoći u građevinskom i drugom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa…

Otvoren Konkurs za dodelu sredstava za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Vlade Republike Srbije raspisalo je Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za nacionalne manjine za realizaciju programa i projekata iz oblasti kulture, koji je otvoren od juče, 17. jula do 16. avgusta. Specifičan cilj konkursa je unapređenje, negovanje i jačanje kulturno-jezičkog identiteta nacionalnih manjina u…

Raspisan konkurs za sufinansiranje troškova za odgajivače svinja i goveda

Grad Subotica raspisao je Konkurs za sufinansiranje troškova regresa za reproduktivni materijal tj. veštačko osemenjavanje za odgajivače svinja i goveda. Sredstva za sufinansiranje troškova u iznosu od 5.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Grada Subotice za 2023. godinu. Intenzitet sufinansiranja troškova po korisniku je 90% od ukupnih troškova bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos…

Raspisan konkurs za sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede

Grad Subotica raspisao je Konkurs za sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini. Predmet konkursa je dodela sredstava registrovanim udruženjima građana u oblasti poljoprivrede na teritoriji Subotice u cilju povezivanja poljoprivrednih proizvođača i prerađivača, povećanja produktivnosti gazdinstava, smanjenje proizvodnih troškova, jačanje kapaciteta i promocija ruralnih sredina. Ukupan iznos…

U Subotici raspisan konkurs za nabavku poljoprivrednih mašina

Grad Subotica raspisao je konkurs za raspodelu sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini. Konkursom se uređuju uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne opreme, mašina i/ili mehanizacije na teritoriji grada Subotice. Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 16.500.000 dinara,…

Za oblasti društvenog i humanitarnog rada Grad Subotica je dodelio skoro 4,5 miliona dinara

Grad Subotica doneo je Odluku izboru programa i raspodeli sredstava na Javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti društvenog i humanitarnog rada – nedostajućih usluga pomoći u kući i nege u kući na teritoriji grada Subotica u tekućoj godini. Na osnovu ovog Javnog konkursa, Grad dodeljuje sredstva u iznosu od 4.485.000…

Javni poziv za dodelu subvencija za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje i Grad Subotica raspisali su Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za zapošljavanje u 2023. godini. Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Filijale Subotica i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Subvencija se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00…

Opredeljeno 15 miliona dinara za konkurs za društveni i humaitarni rad

Grad Subotica doneo je Odluku o izboru programa i raspodeli sredstava na Javnom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekatau oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2023. godinu. Sredstva u iznosu od 15.000.000 dinara dodeljuju se organizacijama, fondacijama i udruženjima koja će svoje programe realizovati u toku ove godine. Sredstva će se izabranim podnosiocima…

Grad Subotica raspisao konkurs za finansiranje projekata za unapređenje zaštite životinja

Grad Subotica raspisao je Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata koji su usmereni ka unapređenju zaštite i dobrobiti životinja na teritoriji Grada Subotice. Maksimalan iznos za finansiranje odnosno sufinansiranje pojedinačnog projekta je 450.000 dinara, a trajanje projekta ne može biti duže od 12 meseci od dana zaključivanja ugovora. Udruženje može da konkuriše za finansiranje ili…

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio