235 miliona dinara za nacionalne parkove i prirodna dobra

Vlada je na poslednjoj sednici usvojila uredbu kojom je predviđeno da će nacionalni parkovi, parkovi prirode i dobra od nacionalnog značaja biti subvencinisani sa ukupno 235 miliona dinara.

Uredba kaže da je moguće subvencionisati čuvanje, održavanje i prezentaciju zaštićenih područja.

To podrazumeva zarade i naknade za rad čuvara i stručnog osoblja. Mogu se dotirati naknade za rad zaposlenih koji obavljaju brigu o posetiocima, ili se bave i izgradnjom, opremanjem i održavanjem objekata.

Sredstva je moguće koristiti i za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa, praćenje i unapređenje stanja zaštićenih područja, uređenje prostora i održivo korišćenje prirodnih resursa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio