Broj radnika u ugostiteljstvu u blagom porastu

Otvaranjem novih hotela, raste broj radnika u ugostiteljstvu prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje.

Podaci kažu da je prethodne godine 11.343 lica sa evidencije te službe uspelo da se zaposli u ugostiteljskoj struci.

Tokom 2019. godine, najviše prijavljenih potreba za zapošljavanje radnika u ugostiteljstvu bilo je u Beogradu (1.406), potom slede Novi Sad (304), Kraljevo (188), Kragujevac (119), Niš (106).

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio