Delovi Zelene fontane završiće u Gradskom muzeju

Pričali smo već o tome da je počela izgradnja nove fontane u centru grada, a šta će se desiti sa starom zelenom fontanom u Subotici od Žolnaji keramike?

Odgovor na ovo pitanje dali su nadležni. Naime u dogovoru sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, pojedini segmenti stare fontane biće predati Gradskom muzeju.

Predviđeno je da se ćupovi sa fontane i neoštećene ploče sačuvaju i da ubuduće budu u Gradskom muzeju gde će Subotičani moći da evoluciraju uspomene na dane kada je zelena fontana bila u svom punom sjaju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio