„Plastični“ putevu sadašnjost i budućnost

Budućnost pravljenja puteva i autoputeva stigla je u Evropu i na tlo Indije a verujemo da će i u Srbiju.

Naime, pojedine evropske države poput Holandije i Engleske, racionalno su iskoristile veliku količinu otpadne plastike koju su reciklirali na poseban način i tako dobili vrlo zahvalan materijal za izgradnju saobraćajnica.

Naime od reciklirane plastike prave se ploče koje se spajaju i na taj način izgradnja puteva je daleko jeftinija a materijal je otporan na temperature u rasponu od -40 do +80 stepeni.

Nadamo se da će ovakav vid izgradnje puteva uskoro stići i kod nas.