Prošla godina rekordna u naplati carine

Uprava carina Srbije, naplatila je u prethodnoj godini ukupno 5,5 milijardi evra carine na raznu robu, što je 51 odsto državnog budžeta.

Ostvareni rezultati su rekordni za srpsku carinu, a ostvareni su zahvaljujući rastu privrednih aktivnosti Srbije.

U periodu od 2013. do 2019. Uprava carina ostvarila je i zapažene rezultate u borbi protiv šverca, kriminala i korupcije pa je u tom dobu oduzeto 25,5 miliona evra u kešu, 570.000 litara nafte i drugih derivata, 25.000 boksova cigareta, 5.500 komada oružja i 72kg zlata.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio