Subotica beleži rast broja noćenja turista

Subotica je u prethodnoj godini zabeležila porast broja noćenja za čak 20.000, pa je tako od ukupnog broja noćenja koji iznosi 169.000, oko 100.000 zabeleženo u gradu a ostatak na Paliću.

Kada se pogleda na strukturu turista, Palić su pretežno posećivali domaći turisti, dok je u gradu situacija izjednačena po broju domaćih i stranih turista.

I u ovoj godini plan je da se dodatno poveća broj turista, pa će Turistička organizacija Grada Subotice pored beogradskog sajma turizma koji počinje u četvrtak, učestvovati na još nekoliko sajmova u Evropi sa ciljem da na najvećim smotrama, predstavi turističke potencijale Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio