Stabilan kreditni rejting

Kreditni rejting Srbije je stabilan i ima dobre izglede za dalje pobošljanje, objavila je agencija „Fitch ratings“.

Prema ocenama agencije, Srbija ima dobar budžet za tekuću godinu, fiskalnu disciplinu i visinu depozita, pa joj se i ove godine predviđa rast uprkos korona virusu.

Fitch agencija je posebno apostrofirala rast investicionih ulaganja koja su premašila sva očekivanja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio