Bez brige do kraja juna!

Deo državljana Republike Srbije nalaze se u zemljama Evropske unije i Šengen zone iako su im boravišne vize istekle, a nisu mogli da ih produže zbog situacije sa korona virusom.

Federalna ministarstva spoljnih poslova, građevinarstva i unutrašnjih poslova Nemačke izdala su uredbu kojom se vlasnici isteklih šengenskih viza oslobađaju deportacije do 30. juna 2020.

Ovim propisom svima je omogućen nekažnjiv boravak u Nemačkoj i nakon isteka vize.Uredba je objavljena u Federalnom listu i stupila je na snagu 10. aprila.

Ministarstva će ovu odluku preispitivati nakon 30. juna u skladu sa aktuelnom situacijom u vezi sa koronavirusom.Dobra vest je i da se apliciranje za produžetak vize u slučaju „više sile“ ne naplaćuje.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio