Evropska Unija donirala 4,9 miliona evra našoj zemlji

Evropska unija donirala je 4,9 miliona evra našoj zemlji za pomoć u borbi protiv korona virusa.

Ova donacija će omogućiti kupovinu respiratora, testova i zaštitne laboratorijske opreme, a  grant je deo finansijske podrške od 93 miliona evra, koju EU pruža Srbiji za hitne, kratkoročne i srednjoročne mere za suzbijanje posledica koronavirusa.