Brzi oporavak Srpske privrede je realan

Ukoliko se nastavi dosadašnja dinamika prijavljivanja preduzeća za kredite koji su omogućeni kroz program garantne šeme banaka i države, a sa druge strane ako banke dovoljno brzo uspeju da plasiraju novac na račune firmi, srpska privreda bi mogla da se vrati do kraja godine na isti nivo na kojem je bila pre 16. marta, ocenjuje državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović, podsećajjći da je 80 procenata klijenata banaka koji dolaze iz sektora mikro, malih i srednjih preduzeća, i preduzetnika, zainteresovano da koristi dve milijarde evra novca koje su banke obezbedile uz garanciju države.

U Srbiji su 23 banke, koje čine 99,94 odsto tržišnog učešća u kreditiranju preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, potpisale ugovor o garantnoj šemi sa državom, a samo tokom prošle nedelje banke su primile oko 4.600 zahteva za ovaj vid kreditiranja.

Garantna šema je nastojanje države da uz pomoć banaka najranjivijem segmentu naše privrede daju sredstva kako bi prevazišli problem likvidnosti obrtnih sredstava – istakao je Vasić.

Najveći broj zahteva za garantovane kredite, oko 63 procenata, podneli su mikro i mala preduzeća.
Prosečan iznos koji je potreban malim preduzećima, prema podacima UBS, je oko 150 hiljada evra, dok je prosečan zahtev za kredit u segmentu mikro preduzeća oko 45 hiljada evra.

Kod preduzetnika su ti zahtevi daleko manji pa potražuju u proseku oko 25 hiljada evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio