Građani Srbije će moći na more ove godine!

Turističke agencije krajem juna i početkom jula meseca počeće sa realizacijom ugovorenih turističkih putovanja prema većini država koje su najinteresantnij građanima Srbije.

Upravni odbor JUTA je na današnjoj sednici zaključio da su turističke agencije kadrovski i organizaciono spremne za realizaciju svih ugovorenih turističkih putovanja za predstojeću letnju turističku sezonu.

Takođe navode da će agencije voditi računa o bezbednosti putnika i da će dodatno posvetiti pažnju što kvalitetnoj realizaciji ugovorenih putovanja u skladu sa propisima.

„Organizatori putovanja će u svom radu striktno poštovati mere koje propisuju nadležne zdravstvene organizacije radi bezbednog putovanja i boravka naših turista u ugovorenim destinacijama“, kaže se u saopštenju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio