Novo pravilo ukoliko želite 100 evra

Pravila prijave za 100 evra pomoći su izmenjena kako bi se izbegle zloupotrebe.

Svi koji žele da im se isplati novac mogu se prijaviti od 15. maja do 5. juna.
Penzionerima i onima koji primaju novčanu socijalnu pomoć, 100 evra će biti isplaćeno automatski.

Građani koji žele pomoć od 100 evra moći će da se prijave elektronski, na sajtu Uprave za trezor, ili preko kontakt centra, čiji će broj biti objavljen 15. maja.

Prilikom prijave, građani će morati da ostave matični broj, broj lične karte i naziv banke. Zbog novog pravila onemogućiće će se zloupotreba, na koje su ukazivali stručnjaci.

„Svi smo prvi put u pandemiji, ne znamo šta će biti dalje i ovo je podrška svim punoletnim građanima, da se iskoristi za potrošnju i ponovo dođe u privredu“, ističe pomoćnica ministra finansija Ana Jović.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio