Dva nova pogona otvorena u Trajalu

Kruševački Trajal je uglavnom bio poznat po gumama, međutim vremenom se osnovna namena promenila, a proizvodni pogodni su dobili nove zadatke za drugačije proizvode.

Naime u ovom čuvenom šumadijskom gigantu otvorena su dva nova pogona za odbrambenu industriju Srbije.

U  jednom će se proizvoditi raketne gorivne trake, a u drugom asembliranje neelektričnih detonatora.

Sa dva novootvorena pogona Trajal je postao jedina firma u Evropi koja ima kompletnu lepezu industrijskih eksploziva za nadzemnu i podzemnu eksploataciju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio