EU finansira projekte nerazvijenih opština sa 2,5 miliona evra

U sklopu programa „EU PRO“, Evropska unija finansiraće 112 projekata u Srbiji za šta je obezbeđeno 2,5 miliona evra.

Projekti za cilj imaju doprinos u ekonomskom razvoju i smanjenu regionalne nejednakosti u našoj zemlji. Program „EU PRO“ uglavnom podržava projekte iz najmanje razvijenih opština, kojih u Srbiji prema podacima ima 99 i to su uglavnom lokalne samouprave sa juga i istoka naše zemlje.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio