Melenačka jezera naslednici Panonskog mora?

U blizini banatskog sela Melenci u dva veštačka jezera pronađene su nove vrste silikatnih algi koje su karakteristične za morsku sredinu, što je naučnicima dalo za pravo da ova jezera smatraju mogućim potomcima Panonskog mora. 

Tako se spisak jezera u okolini Melenaca koja zbog sadržaja soli i silikatnih algi dodatno proširuje i ovaj kraj povezuje sa nekadašnjim morem koje je prema legendi oteklo niz Dunav.

Jezera su naslonjena na park prirode Rusanda i istoimenu banju, pa predstavljaju i odličnu turističku ponudu mestašca blizu Zrenjanina.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio