Gornji Milanovac dobija aerodrom na istorijskom mestu?

Gornji Milanovac mogao bi da dobije aerodrom u selu Galovići.

Na ovu temu razgovarali su predstavnici lokalne samouprave sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Ideja je da se podigne aerodrom u selu Galovići gde je nekada bio Gorski aerodrom generala Draže Mihajlovića.

Na mestu budućeg aerodroma od maja 1944. do februara 1945. godine sprovodila se operacija „Vazdušni most“ kojom su vojnici pod komandom Mihajlovića spasili preko 500 savezničkih pilota, vrativši ih u bazu u Italiju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio