Naučnici iz Kraljeva ispituju genom virusa Covid 19

Grupa naučnika sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu trenutno istražuje genom korona virusa sa ciljem da sekvenciranjem uzoraka virusa doprinesu široj epidemiološkoj studiji.

Istraživanje bi trebalo da odgovori da li je i u kojoj meri virus mutirao i da li je postao zarazniji.

U prvom delu istraživanja, naučnici su testirali 9.000 uzoraka i saopštavali rezultate građanima, dok u drugom delu dnevno testiraju 300 uzoraka.

Radom na istraživanju korona virusa, naši naučnici utvrdiće kada je Covid 19 ušao u našu zemlju, a sa sadašnjim i budućim rezultatima doći će do saznanja da li se virus menja.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio