Sezonski radnici u poljoprivredi doneli 3,3 miliona evra u budžet države

Pre godinu i po dana od kako je počeo da se uvodi red u angažovanje sezonskih radnika u poljoprivredi, posao je dobilo 37.000 ljudi, od kojih je na ime poreza i doprinosa država inkasirala oko 390 miliona dinara.

Trenutno više od 400 poslodavaca koristi elektronski sistem prijave sezonskih radnika od kojih se naplaćuje porez.

Ranije ovaj novac cirkulisao je u sivoj zoni, ali od momenta donošenja Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi, situacija se okrenula u korist države.

U državnoj upravi veruju da će u naredne tri godine zahvaljujući ovom zakonu inkasirati oko 15 miliona evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio