Za pola godine Evropska banka investirala 279 miliona evra u Srbiju

Kao odgovor na uticaj pandemije na ekonomiju, Evropska banka za obnovu i razvoj u prvih šest meseci investirala je 279 miliona evra u nove projekte u Srbiji.

Rekordan iznos duplo je veći u odnosu na isti period 2019. godine, kada je u Srbiju uloženo 130 miliona evra.

Među projektima koji su finansirani od strane EBRD-a, izdvaja se podrška kroz najpovoljnije kredite namenjenim za mala i srednja preduzeća koja su pogođena posledicama korona virusa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio