Index cena mesa u Srbiji u 2019. godini bio je znatno niži od indeksa prosečne cene mesa u EU!

Prema podacima Eurostata, statističke agencije Evropske unije, cena mesa u EU u 2019. godini najviša je bila u Austriji.

Indeks nivoa cena u toj zemlji za meso bio je 145.
Odmah Austrijom su Luksemburg, Francuska, Holandija, Belgija i Finska. Cena mesa u Austriji je za 50 % veća nego u ostalim zemljama Evropske unije.

Najniže cene mesa u 2019. godini bile su u Poljskoj i Rumuniji (obe s indeksom cena od 63), slede Bugarska (66) i Litvanija (71).

U Srbiji je u istoj godini zabeležen indeks nivoa cene mesa u iznosu od 67,4
Ovom statistikom obuhvaćene su govedina i teletina, svinjetina, jagnjetina, ovčije i kozje meso, perad, kao i mesne prerađevine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio