Litvanija, Srbija i Letonija imale jednocifren pad BDP-a, druge zemlje beleže dvocifren pad

Korona virus uzima maha u svetskoj ekonomiji, pa tako brojne zemlje beleže loše rezultate.

Kada se sagleda Evropa, Srbija je u junu imala blagi rast od 0,1 odsto a sa druge strane prema proceni drugi kvartal završen je sa padom BDP-a od 6,5 odsto.

Kada se sagledaju rezultati ostalih evropskih zemalja, naša zemlja je druga u Evropi, ispred nas je Litvanija koja je imala pad od 3,7 odsto, a na trećem mestu je Letonija sa padom od 10,6 odsto.

Druge evropske zemlje beležile su pad izražen u dvocifrenim brojkama.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio