Projekat „Ecolacus“ donosi brojne novine na Paliću i Ludašu

Projekat zaštite biodiverziteta jezera Palić i Ludaš – „Ecolacus“, ulazi u najaktivniju fazu, tokom koje će se realizovati brojne aktivnosti.

Naime do sada u okviru projekta  na Paliću je izgrađeno 22km kanalizacione mreže, gradi se crpna stanica koja će otpadne vode da sprovede ka prečistaču, a kada govorimo o prečistaču vredi istaći da je voda koja se sliva u prvi sektor jezera Palić ocenjena kao kvalitetna.

Sa druge strane u toku je realizacija izlova invazivne ribe iz voda Palića, odakle je za tri sedmice izlovljeno 60t zlatnog karasa.

U narednom periodu počinje izgradnja biciklističke i trim staze oko četvrtog sektora jezera Palić, kao i izgradnja zaštitne zone u vidu drveća na obali dva jezera, koje su  prethodno očišćene.

Projekat „Ecolacus“ započeo je 2018. godine i trajaće do polovine 2021. godine.
Vrednost projekta je 7,5 miliona evra.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio