Ribari izlovljavaju babuške iz Palićkog jezera

Na Palićkom jezeru u toku je izlovljavanje babuške odnosno invazivne vrste ribe koja čini gotovo 95 odsto od ukupno broja ribljeg fonda u jezeru.

Selektivni izlov ribe obavlja se u sklopu projekta KFW banke zaštite biodiverziteta jezera, a započet je tokom 2016. godine, da bi prošle godine bio nastavljen.

Procenjuje se da je u jezeru oko 150 tona babuški, od čega je do sada izlovljeno oko 30t, a tokom novog izlova, plan je da se izlovi još 50 tona ove vrste ribe, čime bi se populacija umanjila za više od 50 odsto.

Pored izlova, planira se i poribljavanje jezera sa grabljivicama, pa bi uskoro u vodama jezera Palić mogli da vidimo smuđa, štuku, grgeča pa i šarana.

Foto: subotica.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio