Odobreno 298 miliona dinara za 53 kredita

Republički Fond za razvoj odobrio je 53 kreditna zahteva u ukupnom iznosu od 297,6 miliona dinara.

Odobreno je 40 kredita u iznosu od 179 miliona dinara pravnim licima i preduzetnicima kao finansijska podrška za likvidnost u uslovima izazvanim korona virusom. Fond je odobrio 11 kredita ukupne vrednosti 82,2 miliona dinara za oblast turizma, ugostiteljstva i putničkog saobraćaja, dok je preostalih 36,4 miliona dinara namenjeno za dva investiciona kredita.

foto: alationline.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio