Pet osnovnih škola u Subotici dobilo projektore i interaktivne table

U okviru projekta „Interkulturalizam i antidiskriminacija u Subotici“,podeljeni su projektori i interaktivne table za pet osnovnih škola i Edukativni centar Roma. Zahvaljujući projektu novu opremu dobile su osnovne škole „Matko Vuković“, „Sečenji Ištvan“, „Đuro Salaj“, „Hunjadi Janoš“ iz Čantavira i „Vuk Karadžić“ iz Bajmoka. Projekat se realizuje u okviru programa Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a finansira Evropska unija sa 60 hiljada evra .

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio