Saopštenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vezi isplata korisnicima.

Korisnicima novčane i socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica, kao i dečijeg i roditeljskog dodatka za mesec avgust isplaćuju se u subotu 19.09. 2020. godine.
Korisnicima naknada zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust isplaćuju se u ponedeljak 21.09.2020. godine, direktno od strane Ministarstva, po novom zakonu.
Ostale naknade po osnovu rođenja deteta, nege deteta i posebne nege deteta za mesec avgust isplaćuju se takođe u ponedeljak 21.09.2020. godine.
Korisnicima osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca  isplatiće se naknade u subotu 19.09 2020. godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio