Srbija 53. ekonomija sveta

U ovogodišnjem izveštaju Globalnog indeksa inovativnosti, naša zemlja napredovala je za četiri mesta i sada zauzima 53. mesto od 131 ekonomije sveta.

Prema izveštaju u oblasti „uticaj znanja“ Srbija je napredovala 16 mesta, a ova oblast meri uticaj znanja na razvoj ekonomije i svaki napredak predstavlja uspeh.

Srbija je 2014. godine na ovoj listi zauzimala 67 mesto, a danas je 53. država sveta po ekonomiji što predstavlja ozbiljan rast.

Prva ekonomija sveta po oceni Globalnog indeksa inovativnosti je Švajcarska, drugo mesto zauzima Švedska, dok su na trećem mestu SAD.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio