Srbija u vrhu svetske liste sigurnosti vlasništva

Srbija je zauzela visoko deseto mesto u Evropi, a 14. u svetu kada je u pitanju sigurnost vlasništva.

Rezultati istraživanja pokazuju da čak 97 odsto vlasnika nekretnina u Srbiji oseća sigurnost da neće mimo svoje volje izgubiti nepokretnost, a sigurnost vlasništva nad nekretninama predstavlja kamen temeljac ekonomskog i društvenog razvoja. Srbija se nalazi ispred Nemačke, Francuske, Velike Britanije, Rusije i SAD, pokazuje „Globalni indeks sigurnosti vlasništva nad nepokretnostima“, urađen prema novoj Prindeks listi za 2020. godinu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio