Nove kovanice od 1, 2 i 5 dinara puštene u promet

Narodna banka Srbije pustila je u promet novi kovani novac od 1, 2 i 5 dinara koji će se ubrzo naći u upotrebi.

Osim izmene godine kovanja novca (2020) na novčićima nema drugih bitnijih izmena u odnosu na prethodno izdanje koje je bilo 2013. godine. Na kovanici od jednog dinara ostaje reljef Narodne banke Srbije, na kovanici od dva dinara nalazi se manastir Gračanica, dok na kovanici od pet dinara svoje mesto i dalje zauzima reljef manastira Krušedol.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio