Obaveštenje za poslodavce u vezi sa godišnjim odmorima

U susret nadolazećih praznika pravo je vreme da se otklone nedoumice koje pojedini poslodavci imaju u pogledu dužine trajanja godišnjeg odmora.

Kada se zaposleni u toku kalendarske godine nalazi na plaćenom odsustvu, uz naknadu zarade , u skladu sa članom 116. Zakona o radu ili je privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, treba ukazati na sledeće:

  • Zakonom o radu propisano je da zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.
  • Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.
  • Praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora.

Prema tome, zaposleni koji se u toku kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor nalazi na plaćenom odsustvu, uz naknadu zarade, u skladu sa članom 116. Zakona o radu ili odsustvuje sa rada po osnovu privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajući godišnji odmor, utvrđen rešenjem o korišćenju godišnjeg odmora.

Odsustvo sa rada po osnovu privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i plaćeno odsustvo, uz naknadu zarade u skladu sa članom 116. Zakona o radu nisu od uticaja na dužinu trajanja godišnjeg odmora utvrđenu rešenjem o trajanju godišnjeg odmora.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio