Ponovo otvoren GP Bački Vinogradi-Ašothalom, radi dvokratno

Granični prelaz Bački Vinogradi-Ašothalom, ponovo je otvoren za saobraćaj, sa dvokratnim radnim vremenom.

Prelaz je otvoren kako bi se rasteretili granični prelazi Horgoš i Kelebija, koji su uz prelaz Bački breg jedini otvoreni u doba pandemije korona virusa. Prelaz između Bačkih Vinograda i Ašothaloma radiće ujutru od 7 do 10h i poslepodne od 16 do 19 časova, i na ovaj način je omogućeno stanovnicima pograničnog pojasa da nesmetano odlaze na posao u Mađarsku, odnosno Srbiju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio