Država će pomoći najugroženije preduzetničke sektore

Najugroženiji deo privatnog, preduzetničkog sektora, moći će da računa i na dodatnu podršku čije modalitete, na osnovu predloga privrede, Privredna komora Srbije (PKS) razmatra zajedno sa nadležnim ministarstvima.

Buduće mere državne pomoći više ne mogu biti jednake za sve kompanije, već usmerene ka onima kojima je pomoć najpotrebnija – ka najugroženim delatnostima i malim biznisima.  Za državu je važno da se nastavi sa jakim garantnim šemama kako bi se državnim garancijama umanjio rizik banaka da investiraju u mala i srednja preduzeća, a privrednicima obezebedili što povoljniji krediti, kao i da maksimalno budu iskorišćene mogućnosti programa evropskih i američkih partnera kao što su DFC, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio