Evropska komisija pozitivno ocenila rezultate Srbije u trećem kvartalu 2020. godine 

U najnovijem izveštaju Evropske komisije navedeno je da je ekonomska aktivnost u Srbiji tokom trećeg kvartala prethodne godine zabeležila snažan skok, što je priznanje za privredu koja je u doba pandemije radila u otežanim uslovima.

Evropska komisija u svom izveštaju takođe kaže da je skok načinjen u odnosu na drugi kvartal, kada su zbog pandemije morale biti uvedene mere zaključavanja u zemlji. U poređenju sa trećim kvartalom iz 2019. pad je iznosio 1,4 odsto što je dobar rezultat ako se u obzir uzme da je drugi kvartal u poređenju sa istim periodom u godini pre, zabeležio pad od čak 6,3 odsto. Srbija je u trećem kvartalu zabeležila značajan rast aktivnosti u proizvodnji, rudarstvu, zemljoradnji i IT sektoru.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio