Mladi preduzetnici dobijaju sekciju u Privrednoj komori Srbije

Sekcija za mlade preduzetnike u okviru Sektora preduzetništva Privredne komore biće osnovana u naredna tri meseca, sa ciljem podrške razvoju omladinskog preduzetništva, pomoći početnicima u biznisu i startapovima.

Ideja je da Sekcija okupi mlade ljude do 35 godina starosti, kao i startapove, a aktivnosti će biti usmerene na promociju preduzetništva i preduzetničkog duha, edukaciju, unapređenje znanja i veština. Privredna komora Srbije će, radi okupljanja i regionalnog umrežavanja što većeg broja omladinskih asocijacija, uskoro potpisati memorandume o saradnji sa fondacijom „Mozaik“ i jednom od najvećih regionalnih organizacija mladih preduzetnika „Lonac“, koji imaju više od 40 000 članova.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio