Otvorena nova biogasna elektrana u Novom Miloševu

Banatsko selo Novo Miloševo dobilo je novo bio postrojenje za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Pepo energy postrojenje koristi biomasu kao glavnu sirovinu za proizvodnju biogasa od kojeg se dobija električna i topla energija. Sirovine koje se koriste u proizvodnji su meso bundeve i žitni ostaci koji se skladište u silosima. Zahvaljujući ovoj investiciji vrednoj pet miliona evra, 30 ljudi će biti zaposleno, a u planu je da se ovakva postrojenja grade širom Srbije u sklopu plana Vlade da se sve više koristi energija iz obnovljivih izvora. Biogasne elektrane daju 3,5 puta više energije od solarnih, a u Vojvodini postoji dovoljno sirovina, da zažive nove elektrane ovakvog tipa.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio