Vlada Srbije intervenisala, porodiljama se vraća pun iznos naknade

Vlada Srbije će u najkraćem roku ispraviti odluku o umanjenju naknade za porodiljsko bolovanje.

Portal za roditelje Bebac, ukazao je detaljno na nastale probleme umanjenjem naknade za porodilje, nakon čega je predsednica Vlade Ana Brnabić započela proceduru ispravljanja prethodno donete odluke kojom se umanjuje plata porodiljama, odnosno naknada zarade na porodiljskom bolovanju. Odluka je preneta u nadležnost Ministarstva finansija, koje je preuzelo na sebe odgovornost da se propust ispravi u najkraćem mogućem roku.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio