Jača saradnja Subotice i Republike Srpske u fokusu razgovora u Gradskoj kući

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se sa šefom Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađenom Cicovićem, sa kojim je razgovarao o odnosima između Republike Srpske i Republike Srbije i jačanju i produbljivanju saradnje između Predstavništva Republike Srpske i  Grada Subotice.

Dve strane složile su se u oceni da saradnja Republike Srbije i Republike Srpske nikada nije bila bolja, konkretnija i kvalitetnija nego danas, kao i da je postavljen temelj dobrih odnosa našeg grada sa Predstavništvom Republike Srpske u Srbiji.  U narednom periodu će se ta saradnja konkretizovati kroz nove susrete, projekte i zajedničke aktivnosti, a to je saradnja sa zavičajnim udruženjima, imajući u vidu da značajan broj ljudi u Subotici potiče iz Republike Srpske. Na sastanku je donet zaključak da je od važnosti da  udruženja koja rade na negovanju i čuvanju kulture, tradicije i običaja nastave sa dobrim radom i sa jačanjem veza sa zavičajem. Posebno će se insistirati da ta zavičajna udruženja daju puni doprinos i razvoju Subotice, kao i da sa lokalnim vlastima aktivno učestvuju u realizaciji svih projekata koji su na dobrobit svih građana.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio