Predstavljene izmene i dopune Zakona o utvrđivanju porekla imovine

Poslanicima u Skupštini Srbije predstavljena je izmena i dopuna Zakona o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu. Sa novim izmenama i dopunama povećava se efikasnost u borbi protiv korupcije i sprečava se mogućnost utaje poreza i nelegalnog sticanja imovine.

Predložene izmene i dopune detaljnije preciziraju pojedine odredbe tog zakona, koji je značajan za sve građane. Jedan od osnovnih ciljeva donošenja tog Zakona je unapređenje efikasnosti poreskog sistema i sprečavanje svakog oblika zloupotreba, odnosno izbegavanja obaveze plaćanja poreza. U okviru Poreske uprave formiran je Sektor za poreklo imovine sa oko 20 iskusnih inspektora pred kojima je obiman posao utvrđivanja porekla imovine za brojne građane.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio