Srpska kompanija gradi puteve u Africi

Kineske, turske i azerbejdžanske kompanije grade brze saobraćajnice, obilaznice i autoputeve po Srbiji uz domaće kompanije kao podizvođače, a jedna srpska kompanija te iste puteve gradi u Ugandi.

Energoprojekt niskogradnja, zaključila je ugovor vrednosti 88 miliona evra za rekonstrukcije puteva i rehabilitaciju gradskih saobraćajnica. Naša kompanija rehabilitovaće 86km puta između gradova Mitiana i Mubende, a takođe će u gradu Mitianu raditi na rehabilitaciji gradskih ulica. Ugovor između Ugande i Energoprojekta zaključen je nedavno, a rok za završetak radova je tri godine.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio