Aplikacija “Poreski alarm” za prijavu poreskih nepravilnosti

Poreska uprava Srbije objavila je danas da je pokrenula besplatnu mobilnu aplikaciju za pametne telefone „Poreski alarm“ preko koje građani mogu brzo i lako da prijave bilo koju poresku nepravilnost.

Građani putem aplikacije mogu da prijave nepravilnosti u poslovanju privrednih subjekata koje se odnose, pre svega, na neizdavanje fiskalnih računa, obavljanje neregistrovane delatnosti i angažovanje neprijavljenih radnika, kao i druge poreske nepravilnosti. U Poreskoj upravi objašnjavaju da aplikacija omogućava brzo i lako podnošenje prijave, unošenjem podataka ili slike privrednog subjekta, odnosno uočene nepravilnosti, a korisnik prijavu može podneti anonimno ili se identifikovati. Poreska uprava će u slučaju osnovanosti i potpunosti podnete prijave, preduzimati mere u skladu sa zakonom.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio