Komisija vratila Nacrt Plana detaljne regulacije na novu izradu

Komisija za planove Grada Subotice sagledala je podnetih 26 primedbi, nakon čega je odlučila da vrati Nacrt Plana detaljne regulacije za zonu „Centar 2“ na novu izradu jer nisu ispoštovane osnovne mere zaštite kulturnih dobara koje propisuje Republički zavod za zaštitu spomenika kulture.

Ogromna većina pristiglih primedbi odnosila se na plansko rešenje, što je jedan od osnovnih razloga da se Nacrt PDR-a ponovo izradi. Inače od ukupnog broja pristiglih primedbi, Komisija je jednoglasno prihvatila sedam, 16 delimično a četiri primedbe su odbijene. Novi Nacrt planskog dokumenta će, u skladu sa zakonskom procedurom, a nakon obavljene ponovne stručne kontrole Komisije za planove, biti upućen na javni uvid, odnosno u dalju proceduru.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio