Učenici osmih razreda uče o bitki na Košarama

Učenici osmih razreda osnovnih škola, učiće o junacima vojske SR Jugoslavije koji su život dali tokom odbrane karaule Košare.

Izdavačka kuća Gerundijum, uvrstila je ovu bitku u istorijske udžbenike, zahvaljujući čemu će učenici učiti kada je započela bitka za Košare, kao i koji su bili ciljevi napada neprijatelja sa prostora Albanije. Tokom nedelja krvavih borbi, srpska vojska zaustavila je napad na samoj gradnici a linije odbrane su ostale neprobojne do kraja agresije albanskih terorista, stranih plaćenika i vojnika NATO-a. U borbama na Košarama učestvovali su vojnici i oficiri 53. graničnog bataljona, 125. motorizovane brigade Prištinskog korpusa, 5. bataljona vojne policije, 63. padobranske brigade i 72. specijalne brigade. Tokom herojske odbrane državne granice život je izgubilo 108 vojnika i oficira Vojske SR Jugoslavije.

Foto: srpskaistorija.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio