Završena izgradnja prvog nadvožnjaka na “Y kraku”

Završeni su radovi na izgradnji nadvožnjaka na „Y kraku“ koji omogućava poljoprivrednicima da Mejktutskim putem lakše dođu do svojih obradivih površina sa druge strane obilaznice.

Novoizgrađeni saobraćajni objekat obišli su državni sekretar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Emeše Lalić Urban, predsednik Skupštine grada dr Balint Pastor i zamenik gradonačelnika Imre Kern. Za ovaj projekat iz republičkog budžeta je prošle godine opredeljeno 250 miliona dinara, a za naredni projekat izgradnje nadvožnjaka koji će “premostiti” Pačirski put, i koji će se raditi tokom ove godine, iz državne kase izdvojeno je takođe 250 miliona dinara. Dužina izgrađenog natputnjaka je 75 metara, nadvisuje postojeći izgrađeni segment „Y kraka“ ali i planirani drugi krak budućeg autoputa, koji će biti izgrađen kada to bude potrebno. Za tu namenu izvršena je eksproprijacija zemljišta i kada se bude javila potreba, taj projekat će biti aktiviran. Pored izgradnje natputnjaka izgrađeno je 650 metara priključnih puteva sa obe strane, kao i pešačka staza sa obe strane na nadvožnjaku.

Foto: subotica.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio