Subotica će urediti skoro 16km atarskih puteva

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini ugovore za sufinansiranje projekata u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i lokalnog razvoja, vredne više od 773 miliona dinara.

U ime Grada Subotice ugovor o subvenciji, vredan 20 miliona dinara za izgradnju atarskih puteva potpisao je gradonačelnik Stevan Bakić. Budžetom Grada Subotice za 2021. godinu predviđeno je 40 miliona dinara za uređenje atarskih puteva. Sa ovim, značajnim, sredstvima dobijenim od Pokrajine za uređenje atarskih puteva obezbeđeno je ukupno 60 miliona dinara. To praktično znači da će se urediti oko 15 750 metara atarskih puteva.Uređenje atarskih puteva je predviđeno da se radi u mesnim zajednicama: Aleksandrovo, Đurđin, Žednik, Čantavir, Bački Vinogradi i Tavankut.

Foto: subotica.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio