U planu gradnja i rekonstrukcija 15 fakulteta

Ministarstvo prosvete Republike Srbije planira gradnju i rekonstrukciju 15 fakulteta, a finansiranje ovakvo značajnog projekta vršilo bi se iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope.

U ove značajne projekte za sistem obrazovanja planirano je ulaganje od 95 miliona evra. Za sada je poznato da je u planu izgradnja nove zgrade Biološkog fakulteta u neposrednoj blizini instituta „Torlak“, a poznato je i da je na spisku nova zgrada Farmaceutskog fakulteta. Pored Biološkog fakulteta završiće se i izgradnja vizitorskog odnosno prirodnjačkog centra koji je započet pre 25 godina, a kada se završi taj centar poneće ime čuvenog lekara i botaničara Josifa Pančića.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio