Uspostavlja se saradnja Ekonomskog fakulteta u Subotici sa Privrednom zonom Mali Bajmok

Ekonomski fakultet u Subotici, u skladu sa svojom politikom intezivnijeg otvaranja prema lokalnoj zajednici i privredi, inicirao je sastanak sa predstavnicima kompanija iz Privredne zone, koje posluju u našem gradu.

Cilj sastanka je bio dogovor oko početka saradnje privrede i obrazovanja, organizovanje dodatne praktične nastave za studente Ekonomskog fakulteta, ali i učestvovanje predstavnika kompanija u nastavi kao gostujućih predavača. Na sastanku je bilo reči i o dualnom obrazovanju, odnosno o kreiranju ambijenta za uvođenje studenata Ekonomskog fakulteta u dualno obrazovanje kroz saradnju sa kompanijama iz Privredne zone. U narednom periodu očekuje se inteziviranje dogovorene saradnje, koja će doneti tesniju saradnju obrazovanja i privrede, što ranije nije bio slučaj.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio